Dystrofie is een type aandoening, waarbij er (extreem) ernstige pijn kan ontstaan aan bijvoorbeeld de armen of benen (of één arm of been). Daarnaast kan er functieverlies van deze lichaamsdelen optreden en kan de huid paars of blauw verkleuren. Het lichaamsdeel waar deze pijn ontstaat voelt doorgaans koud aan. In sommige gevallen voelt het lichaamsdeel warm aan, waarbij er plaatselijke transpiratie kan optreden. Andere benamingen voor de aandoening zijn ook wel; posttraumatische dystrofie of sympatische reflexdystrofie. Deze benamingen komen in de regel echter minder voor dan de traditionele benaming: dystrofie. In sommige extreme gevallen van deze aandoening kan het voorkomen dat het betreffende lichaamsdeel extreem pijnlijk is en zelfs bijna niet meer bewogen kan worden. Deze ziekte in deze situaties kan invaliditeit tot gevolg hebben.

Hoe ontstaat dystrofie?

Dystrofie houdt in dat er plaatselijk een ernstige verstoring van de bloeding en stofwisseling ontstaat, met de bovenstaande klachten als gevolg. Deze verschijnselen ontstaan vaak niet zonder reden. Meestal ontstaat dystrofie na een verstuiking, kneuzing, botbreuk of operatie. In sommige gevallen valt het ontstaan van dystrofie samen met bijvoorbeeld zware stressvolle periode. Sommige mensen die in het ziekenhuis zijn behandeld met bijvoorbeeld verband of gips, hebben het vermoeden dat dit een oorzaak kan zijn voor de daarna optredende dystrofie. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van vitamine C de kans op dystrofie kan verminderen.

Tot op de dag van vandaag is er nog geen logische verklaring voor deze aandoening gevonden. Wat wel bekend is, is dat deze ziekte een ernstige ontregeling van het sympatische en parasympatische zenuwstelsel veroorzaakt. Op dit deel van het zenuwstelsel kunnen mensen geen invloed uitoefenen, aangezien het zelfstandig functioneert.

Op deze website vindt u alle informatie over de symptomen van dystrofie, de behandeling en de preventie.